Södra Spanien 2020

Semesterbilder är kanske mest en minnesbank för en själv och kanske anhöriga eller vänner. Nutida fotografering hamnar för många i en allt större mängd i mobiltelefonerna. Jag har fortfarande en kompaktkamera att plocka fram. Även här ska bilderna gallras och föras över på USB-minne eller i min dator. Men även där kan mängden lätt bli svårhanterlig. 

Detta är också ett sätt att spara dem, åtminstone så länge jag behåller min hemsida. Vill du bläddra så finns det en hel del. Här alltså ett relativt färskt knippe från sydöstra Spanien i mars 2020.