Man har byggt upp modeller av arbetare vid sina dåtida arbetsplatser.