En slingrig väg leder nästan ända upp till krönet av klippan.