Trafiken dit är livlig, endast en infart medför ett visst köande innan vi blir framsläppta.