Museet upplyses endast av ljuset från de bilder som åskådliggör processen.