Nästa anhalt ett museum där sockerproduktionen beskrivs. Man har rekonstruerat hur en sådan fabrik kunde te sig.