Viktigt var vilka som behärskade kontrollen genom Gibraltar-sundet. Faktiskt anser sig britterna än idag ha något att vinna på att inte släppa ifrån sig denna plats.