I ett litet museum visas några av de aggregat som användes vid romframställnnigen.