Bilden av "Vonna" togs under ett Stockholms-besök. Likaså denna av Catarina, min "flamma" från gymnasietiden och flera år framåt. Så småningom gifte hon sig med min kamrat Peter!