Bodde i huset i bakgrunden, en personalbostad för tillfälligt anställda eller sjuksköterskeelever. Min kompis från Umeå-tiden, Per, tillsammans med Gunlög, som börjat som praktikant vid Psykiatriska verksamheten samtidigt med mig.