Genom att jag bodde i Luleå på veckorna hann även Elisabet och jag bli goda vänner under tiden.