Vid Atoklimpen finns en tradition att lägga en peng till minne av att detta varit samernas offerplats.