Man behöver inte vara botaniker för att fascineras av hur växtligheten förändras utifrån höjdläge och annat.