20. apr, 2013

Den okända Storsjön

Slötittar på tv-programmet där vuxna ska försöka klara frågor som normalt ställs till skolbarn. En forskare på Chalmers klarar sig bra - fram tills dess han förväntas kunna identifiera Storsjön i Jämtland.

Där går han bet, urskuldar sig med att han kommer från södra Sverige. Som att det skulle behöva spela roll!

Norrland - den okända kontinenten? Eller bara ännu ett uttryck för hur dimmiga kunskaper i geografi som många faktiskt har,oavsett var man råkar bo. Särskilt yngre människor. där har skolan inte skött det den ska. Men det beror kanske på att jag älskade geografi där jag fick drömma mig ut i världen med kartbokens hjälp...