17. nov, 2011

Tranor eller gäss?

Morgonpromenad, fortfarande milt. Ett sträck fåglar på väg söderut, trumpetande. De måste ha haft en bra höst, men nu är de nog på väg åt rätt håll.

Hur kan man se att det är tranor eller gäss på långt håll, eller kanske svanar? Hur långt hinner de på en dag, är det samma fågel längst fram i plogen hela tiden eller turas man om?