7. jul, 2013

Sommarteater en fin tradition

Så tog jag plats vid mitt bokbord igen, vädret fortfarande på arrangörernas sida, men det hann komma en skur i sista akten.

För 959 kr fick jag sälja totalt, alltså lite fickpengar trots max 20 eller i något fall 30 kr per bok. Plus att träffa en del både bekanta och nya ansikten. Inte alls dumt, varken teatern eller ién med bokbordet. Kanske en tradition i vardande?