13. nov, 2013

Promenader i skogen

Tisdag, november, sol mellan träden, hundarna luktar sig fram. Ungefär samma tur även onsdag. Lagom med snö, ingen halka, bra fäste. Friskvård. Godis och kaffe när vi kom hem igen.