28. mar, 2014

Åter i skogen

Vi går "utvidgade svamprundan", Doris och jag. En runda på kanske fem kilometer. Frånsett att det tagits upp ett hygge med fällda träd är allting sig likt. Trafikbruset blir avlägset, solen silar fram mellan träden, Doris gör sina lovar bland buskarna invid stigen.

Trafikbruset, ja. Allting är relativt. Trafiken är så mycket mindre intensiv här i lilla Skellefteå än i Colombo. Ändå vi ska folkomrösta om en ny bro över älven, och synpunkterna är minst sagt delade. I Sri Lanka har man inte så mycket att välja på. Att göra några stora ingrepp i stadsbilden är svårt, bilbeståndet bara växer och när folk ska till och från sina arbeten kan det bli helt stopp i flödet.  

Men en ny motorväg hade man byggt från flygplatsen in till huvudstaden. Vår tappre chaufför Nimal var lycklig över att för en kort stund kunna öka farten till uppåt 100 km/tim med sin något ålderstigna minibuss. I den engelskspråkiga tidning som vi ibland förärades på hotellet, hyllades också presidenten för satsningarna på flera sådana byggen.

Men "tuk-tukarna" är minst lika många som förr. De små trehjuliga fordonen med blygsamma motorer sicksackar sig fram bland den övriga trafiken. Men mer än två välväxta vuxna bör man där bak. Risken att vara tre är att man nästan kan ramla ut...