29. mar, 2014

Redigering avslutad

Av mina 174 foton från Sri Lanka-resan blev det till sist fjorton kvar i en bildberättelse (se fliken Mitt galleri).

Hundrasexti kom alltså inte med. Egentligen är jag rätt nöjd att ha begränsat mig så pass. Men en som föll bort kan få illustrera den här lilla noteringen...