5. jul, 2014

Dialektlexikonet

Vill "tvärskriva" en "trailer" för mitt dialektlexikon, som sakta men säkert fortfarande "står under tillväxt".

 

Har även några delavsnitt som handlar om hur vi behandlar språket i övrigt. Nya ord och uttryck tränger undan gamla och i mångas öron förlegade eller rent av obegripliga.

Intresset för ord och ordval har alltid funnits. Ibland så jag blivit en riktig petimeter. Redan i sjätte klass i folkskolan anmärkte jag på att fröken kallade en rälsbuss för ett tåg. Dålig stavning hakar jag upp mig på närmast dagligen. Jag kan irritera mig på journalister som i en artikel om skolans problem ironiskt nog skriver att elever blivit sämre i "mattematik", eller att man visar en "följetång" på tv.

Så sent som nu på morgonen noterade jag att vårt lokala kraftbolag i en annons hade stavat till "allmänn". Var fanns korrekturläsningen på den annonsen?

 

Men när jag själv skrev en bokrecension i förra veckan och  använde ordet "följare" i stället med citationstecken, för att markera något slags ironisk distans till att det allt oftare får ersätta det i mina öron mer korrekta "följeslagare", så hade den som redigerat texten plockat bort " "-tecknen.

Där fick jag stå som ännu en användare av detta fåniga begrepp. Det störde mig hela den dagen. Men jag får kanske skylla mig själv att jag alls använde ordet i manuset.