7. aug, 2014

Jagar stenar

Doris har en stenhäll just under ytan där hon pausar ibland