1. jan, 2015

Ingen vårdplan

Nya året börjar med samtal från avdelningen för stroke-rehab i Lycksele. Broder K-E vill inte ha någon vårdplanering, han ska hem och klara sig själv igen. Åkte in tredjedag jul då han faktiskt larmat 112 (övertalning från grannen Agnetha). Men nu anser han sig fit for fight igen. "Försök få honom att distriktssköterskan åtminstone får se hur han tar medicin", säger jag.