2. feb, 2015

Träning för ryggen

Otränad husägare ställs på prov.