4. jun, 2015

Nybliven pensionär (2)

Vårbruket har äntligen kommit i gång i det måttligt vackra vädret. Rune hjälper till att skotta kompostjord i en plastsäck.