11. nov, 2011

Elva barn på etta-dagen...

Elva barn födda i Umeå 111111... inte underligt att Umeå även behöver nästan alla sjukvårdsresurser i Västerbotten!