6. okt, 2012

Sveriges lerigaste terrängspår?

Elljusspåret i Sjungande dalen, mitt på dagen i dag...