13. nov, 2011

Söndagstidningen

Min trogne söndagskamrat ringer, visar sig "otrogen" denna dag, ska gå med frun i stället... Nå, det kommer nog andra tillfällen. Nu i stället en längre stund med söndagstidningen.

Dödsannonser och minnestexter låter inte så muntert att läsa, men jag fångas ofta av de allt fler beskrivande symbolerna - i dag en symaskin, en racerbil, en skidåkare, eller lite mera vanligt - segelbåtar och husdjur, en rödbröstad domherre. Och hur efterlevande valt verser, gärna inte bara de vanligaste. - Vilken skulle jag själv kunna tänka mig? Kanske den som slutar "Jag är vinden som smeker din kind/så gråt inte vid min grav, jag är inte där".

I runorna ges ibland information som glömts, men nu känns igen och skapar egna funderingar. Som den om professorn i historia som under en rad av år verkade i radioprogrammet "Svar i dag". - Vart tog det vägen, varför lades det ner? Och vad kom i stället?