15. dec, 2012

Ett samhälle med många våldsdåd

 

Återigen ett till synes meningslöst skottdrama i en amerikansk skola med många barn som dödas. Samma ritual som vanligt; vi förfäras, kanske blossar debatten om de liberala vapenlagarna upp ett tag igen, sedan återgår det amerikanska samhället till ordningen.

USA har ju alltid framstått som drömmarnas land, den plats på jorden där var och en är sin lyckas smed. Dessutom att man av tradition alltid fått försvara sina egendomar av egen kraft. Men vad händer inne i huvudet på den som inte lyckas, som inte har något att försvara, snarare bara något att reta sig på? Kanske en anledning till att "företagsamheten" tar sig desto mer destruktiva uttryck i de mest ödesdigra fallen.

Och bakom de mest avskyvära dåden finns så många andra. USA är ju den nation på jorden som sätter störst andel av befolkningen i fängelse. Något som ju uppenbart inte räckler långt, hela tiden rekyrteras nya människor med avunden och ilskan som sin allt annat överskuggande drivkraft...