17. dec, 2012

Strömmingen läggs in...

... och jag har bidragit med att steka den.

Annars är det, som även framgår av fotot på hälsningssidan, julgranen som brukar vara mitt exklusiva åliggande inför julen. Eller rättare sagt granarna.

Utegranen var på plats innan snön vräkte ner. Nu är frågan hur jag hittar och forslar hem en innegran. Eller om den gran som jag först försökte komma dragande med som utegran får duga.

Stora frågor i ett omvärldsperspektiv!