Och så kryper man in till vad som nu finns där. Små humleungar?