En skymt av fågeln som låg på ägg i spikhinken. Vi tror att ungarna kom ut och flaxade iväg mot okända öden. (juli 2013)