Här en fånge som inte fått ha kvar en enda liten personlig ägodel och därför inte heller hade något att lämna efter sig.