Den här bilden visar glädjen den dag när fångarna till sist släpptes fria och kom tillbaka till fastlandet.