Till de stora rummen fanns hål i dörrarna för att kunna kontrollera vad fångarna hade för sig därinne.