De fångar som inte hade isoleringsceller vistades ihopträngda i större salar. Ibland upp till 30, 40 personer på en begränsad yta.