I cellerna hade de lämnat kvar något föremål som minne. Den här fången hade lyckats få behålla sin trumpet medan han var där.