Här berättar vår guide, en före detta fånge, om vilka som kunde bli fångar här och på vilka grunder.