Ett vanligt fotomotiv är statyerna av de fyra sydafrikaner somn fått Nobels fredspris: Albert Luthuli, Desmond Tutu, F.W. de Clerk, samt givetvis Nelson Mandela.