Stora fotografier ger en första bild vid ankomsten hur det såg ut när den användes som fångläger.