Båten över till R.I. går fyra gånger per dag. Visningen tar drygt två timmar.