K-E köpte sällan något som underlättasde livet. En någorlunda modern traktor var ett undantag.