Här fanns en gång för 50-60 år sedan ett försök till nyodling, Storholmen. Men dess livslängd blev kort, en bäck hindrade transporterna dit. Nu har den återbeskogats så att jag knappt känner igen mig.