I Barsele finns i alla fall "pären". Men de mesta odlades på andra jordar än hemma på "Bränna", där frosten brukar komma tidigt.