Bäst mådde nog K-E
när han hade någon att prata med. Här med min kamrat Micke när vi var på hemväg från Tärnafjällen.