Stallet där hästen stod, blev ett av K-E:s vedförråd.