Hässjevirket for illa med tiden. Sopmmaren 2011 började jag plocka ner det från en del av åkermarken. Inte så populärt hos dess brukare.