Sedan han "störtdök" över sin sparkstötting vårvintern 2013 var han inte lika rörlig längre. I närområdet tog han sig sommartid fram på rullator.