Vi går på grannens mark denna dimiga oktobermorgfon. Ungefär vid ledningsstolparna till vänster har rågången gått. Nu ska den gården utökas 50 meter österut.