Ett annat barndomsminne är hur vi alltid hade ett land med korovor om somrarna. De här har jag själv lyckats odla på vår nutida kolonilott!