Arvid, vår äldste son, på besök. Knyter här fiskeflugor.